Vua Nào Bảy Tuổi Lên Ngôi

Lý Nhân Tông là vị hoàng đế thứ tư của phòng Lý trong lịch sử hào hùng Việt Nam.

Bạn đang xem: Vua nào bảy tuổi lên ngôi

Ông trị do Đại Việt từ thời điểm năm 1072 cho năm 1128, tổng số 55 năm. Ông tên thật là Càn Đức, là con trai đầu lòng của Lý Thánh Tông. Năm 1072, Thánh Tông qua đời, hoàng thái tử Càn Đức 7 tuổi đăng vương tức vua Nhân Tông.lý nhân tông nhé
*
Vua Lý Nhân Tông đăng vương năm 1072 và vua Duy Tân đăng vương năm 1907 cả nhị vị vua này hầu hết lên ngôi năm 7 tuổi
*
Lý Nhân Tông (chữ Hán: 李仁宗 22 tháng hai năm 1066 – 15 tháng một năm 1128) là vị nhà vua thứ tư ở trong phòng Lý trong lịch sử vẻ vang Việt Nam. Ông trị vày Đại Việt từ thời điểm năm 1072 đến năm 1128, tổng cộng 56 năm.Ông tên thật là Càn Đức, là đàn ông đầu lòng của Lý Thánh Tông. Năm 1072, Thánh Tông qua đời, thái tử Càn Đức 7 tuổi đăng quang tức vua Nhân Tông. Người mẹ đích của Nhân Tông là Thái hậu Thượng Dương thuộc Thái sư Lý Đạo Thành phụ chính. Sau này, Nhân Tông nghe lời bà bầu ruột là Thái phi Linh Nhân, bắt Thái hậu Thượng Dương chôn theo vua Thánh Tông.

Xem thêm:

Tự đây, Thái hậu Linh Nhân cùng Thái úy Lý hay Kiệt nắm việc triều chính; hai người này biếm Lý Đạo Thành vào miền nam bộ một thời hạn rồi phục chức. Thái hậu Linh Nhân cùng những tể thần Lý hay Kiệt, Lý Đạo Thành có tác động lớn tới vấn đề nước trong cả khi Nhân Tông trưởng thành.Dưới thời trị vị của Nhân Tông, nước Việt phồn vinh, "dân được giàu đông".<1> Ông rất để ý đến nông nghiệp – thủy lợi, đã mang lại đắp đê ở nhiều nơi và không ngừng mở rộng luật cấm giết thịt trâu. Thời Nhân Tông còn nổi bật với việc tổ chức khoa thi Nho học đầu tiên của Đại Việt (1075) cùng xây dựng văn miếu quốc tử giám – văn miếu (1076).Phật giáo cũng phát triển; bên vua và chị em là Linh Nhân đông đảo là gần như Phật tử tuyển mộ đạo, đã đến xây các chùa tháp với khuyến khích bài toán hành đạo của những thiền sư. Về đối ngoại, năm 1075, đế quốc Tống dòm ngó Đại Việt, Nhân Tông không đúng Lý thường xuyên Kiệt đi đánh, liên tục phá tung quân Tống nghỉ ngơi 3 châu Ung, Khâm, Liêm (đất Tống) với sông Như Nguyệt (đất Việt). Sau năm 1077, thân Việt cùng Tống ko còn trận chiến lớn nào. Trong những lúc đó các nước Chiêm Thành, Chân Lạp thần phục Đại Việt, thường giữ hộ sứ quý phái cống.Tuy làm việc ngôi thọ năm, Lý Nhân Tông không có con trai để nối dõi. Ông thừa nhận nuôi một tín đồ cháu là Lý Dương Hoán rồi lập làm cho thái tử. Đó là Lý Thần Tông, có tác dụng vua trong khoảng 11 năm sau khi Nhân Tông mất.