Phí Duy Trì Tài Khoản Vietinbank

*

Bạn đang xem: Phí duy trì tài khoản vietinbank

Cá nhân
công ty lớn

Xem thêm:

Kết nối thương mại dịch vụ
Nhà đầu tư Ngân bậc nhất tư tuyển dụng ra mắt

Thời gian giao dịch ship hàng khách mặt hàng tại các Chi nhánh, PGD của africagrimedia.com - Từ thứ 2 tới thiết bị 6 (trừ ngày lễ, tết).


BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG đến KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

STT

NỘI DUNG

MỨC PHÍ(Chưa bao hàm VAT)

MỨC/TỶ LỆ PHÍ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

A

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN

1

Phí mở Tài khoản

1.1

Phí mở TKTT

0 VND

1.2

Phí mở TKTT theo yêu ước - Số định nghĩa

1.2.1

Tài khoản 3 chữ số

- Số giống nhau, Lộc phát

Thỏa thuận

2.000.000 VND

1.2.2

Tài khoản 4 chữ số

- Số kiểu như nhau, Lộc phát, Thần tài

Thỏa thuận

4.000.000 VND

- Số Lặp, Tiến, Soi gương

Thỏa thuận

2.000.000 VND

1.2.3

Tài khoản 5 chữ số

- Số tương tự nhau, Lộc phát

Thỏa thuận

10.000.000 VND

- Số Tiến, láo lếu hợp

Thỏa thuận

5.000.000 VND

1.2.4

Tài khoản 6 chữ số

- giống nhau (CS 7, 9 ); Lộc phát

Thỏa thuận

20.000.000 VND

- Số kiểu như nhau (CS 0,1,2,3,4,5), Thần tài

Thỏa thuận

15.000.000 VND

- Số Lặp, Tiến, Soi gương, Tam hoa kép, lếu hợp

Thỏa thuận

8.000.000 VND

1.2.5

Tài khoản 7 chữ số

- kiểu như nhau (CS 7, 9 ); Lộc phát

Thỏa thuận

50.000.000 VND

- Số như là nhau (CS 0,1,2,3,4,5)

Thỏa thuận

30.000.000 VND

- Số Tiến, láo lếu hợp

Thỏa thuận

20.000.000 VND

1.2.6

Tài khoản 8 chữ số

- Số tương tự nhau (CS 7, 9); Lộc phát

Thỏa thuận

100.000.000 VND

- Số tương đương nhau (CS 0,1,2,3,4,5); Thần tài

Thỏa thuận

80.000.000 VND

- Số lặp, tiến, Soi gương

Thỏa thuận

50.000.000 VND

- Số láo hợp

Thỏa thuận

30.000.00 VND

1.2.7

Tài khoản 9 chữ số

- Số giống nhau (CS 7, 9); Lộc phát; Tiến

Thỏa thuận

300.000.000 VND

- Số giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5)

Thỏa thuận

150.000.000 VND

- Số Lặp, Tam hoa kép

Thỏa thuận

100.000.000 VND

- Số láo hợp

Thỏa thuận

50.000.000 VND

1.3

Phí mở thông tin tài khoản theo yêu mong - Số tự chọn

- Chọn mang đến 6 chữ số

Thỏa thuận

1.000.000 VND

- lựa chọn 7 chữ số

Thỏa thuận

3.000.000 VND

- lựa chọn 8 chữ số

Thỏa thuận

5.000.000 VND

2

Phí gia hạn Tài khoản(thu theo tháng)

2.1

Tài khoản Thanh toán

- thông tin tài khoản VND

2.000 VND/Tài khoản

- tài khoản Ngoại tệ

4.000 VND/Tài khoản

2.2

Tài khoản thanh toán giao dịch chung

- thông tin tài khoản VND

10.000 VND/Tài khoản

- thông tin tài khoản Ngoại tệ

15.000 VND/Tài khoản

2.3

Tài khoản thanh toán theo yêu cầu (Số định nghĩa & Số từ bỏ chọn)

15.000 VND/Tài khoản

2.4

Gói Tài khoản giao dịch thanh toán (dưới số dư BQ/tháng tối thiểu)

- Gói V-super

10.000 VND/Tài khoản

- Gói V-Biz

50.000 VND/Tài khoản

- Gói V-online

60.000 VND/Tài khoản

2.5

Gói Tài khoản giao dịch thanh toán KHƯT (Premium account)

18.000 VND/Tài khoản

3

Nộp tiền khía cạnh vào Tài khoản(chính chủ Tài khoản)

3.1

Tài khoản VND

0 VND

3.2

Tài khoản ngoại tệ

- Mệnh giá bán ≤ 20 đơn vị tiền tệ

0.50%

50.000 VND

- Mệnh giá chỉ > 20 đơn vị chức năng tiền tệ

Miễn phí

- Nộp chi phí USD trắng mệnh giá 100 USD

0,5%

50.000 VND

4

Rút tiền phương diện từ Tài khoản

4.1

Rút tiền khía cạnh từ tài khoản VND

4.1.1

Rút tiền khía cạnh từ Tài khoản

Tại chi nhánh giữ thông tin tài khoản và chi nhánh cùng tỉnh/Thành phố

0 VND

Tại chi nhánh khác tỉnh/Thành phố với trụ sở giữ Tài khoản

0.03%

10.000 VND

1.000.000 VND

4.1.2

Rút tiền phương diện từ thông tin tài khoản số tiền mặt đã nộp vào trong khoảng 03 ngày làm việc hoặc rút tiền khía cạnh trong ngày so với nguồn chuyển tới từ ngoài hệ thống africagrimedia.com

Tại chi nhánh giữ thông tin tài khoản và trụ sở cùng tỉnh/Thành phố

0.02%

10.000 VND

1.000.000 VND

Tại trụ sở khác tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ Tài khoản

0.05%

10.000 VND

1.000.000 VND

4.2

Rút tiền mặt từ tài khoản Ngoại tệ

(gồm rút kiều hối trong vòng 10 ngày có tác dụng việc)

Bằng VND

Bằng chi phí rút tiền phương diện từ tài khoản VND

Bằng ngoại tệ

0.15%

50.000 VND

5

Tạm khoá/Phong toả thông tin tài khoản theo yêu mong Khách hàng

Tài khoản VND

50.000 VND

Tài khoản nước ngoài tệ

100.000 VND

6

Phí đóng tài khoản theo yêu cầu Khách hàng

50.000 VND

7

Thu đưa ra hộ

7.1

Thu hộ vào TK

Thu hộ 1-1 lẻ

Bằng tầm giá nộp TM hoặc chuyển tiền vào TK

Thu hộ theo lô

Thỏa thuận

7.2

Chi hộ từ bỏ TK

7.2.1

Chi hộ cùng hệ thống

Thỏa thuận

7.2.2

Chi hộ khác hệ thống

Bằng phí chuyển khoản khác hệ thống

7

Dịch vụ thấu bỏ ra Tài khoản

Đăng ký thực hiện dịch vụ

100.000 VND

Thay đổi giới hạn mức thấu chi theo yêu cầu Khách hàng

100.000 VND

8

Dịch vụ chi tiêu tự động

Tràn tiền đi

0,03%

1.000 VND/giao dịch

Tràn tiền về

0 VND

9

Dịch vụ chuyển tiền auto theo lịch

Đăng cam kết và duy trì sử dụng dịch vụ

Miễn phí

Chuyển chi phí theo lịch thuộc hệ thống

0,01%

1.000 VND

1.000.000 VND

Chuyển tiền theo kế hoạch khác hệ thống

0.03%

10.000 VND

1.000.000 VND/GD

B

DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

1

Phí mở thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm ngân sách đồng chủ sở hữu

50.000 VND/TK

2

Nộp tiền mặt gởi Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi bao gồm kỳ hạn

Bằng VND

0 VND

Bằng ngoại tệ

Bằng giá thành nộp tiền phương diện vào thông tin tài khoản Thanh toán

3

Rút tiền phương diện từTiền giữ hộ tiết kiệm/Tiền gửi bao gồm kỳ hạn

3.1

Rút tiền nhờ cất hộ VND

0 VND

3.2

Rút tiền gửi Ngoại tệ

3.2.1

Rút số tiền đã gửi vào xung quanh 3 ngày có tác dụng việc

Rút bằng VND

Bằng chi phí rút tiền nhờ cất hộ VND

Rút bởi Ngoại tệ tại trụ sở giữ tiền gửi và chi nhánh cùng tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ chi phí gửi

0 VND

Rút bởi Ngoại tệ tại chi nhánh khác tỉnh/Thành phố với trụ sở giữ chi phí gửi

50.000 VND

3.2.2

Rút số tiền đã gửi trong tầm 03 ngày làm việc

(không phân minh CN thực hiện GD)

Bằng VND

Bằng chi phí rút tiền gởi VND

Bằng nước ngoài tệ

0.15%

50.000 VND

2.000.000 VND

4

Phong toả thông tin tài khoản theo yêu ước Khách hàng

100.000 VND/ lần

5

Báo mất sổ/thẻ ngày tiết kiệm, GTCG, Hợp đồng tiền gửi

100.000 VND/sổ/thẻ/bản

6

Chuyển quyền cài Tiền nhờ cất hộ tiết kiệm/Tiền gửi bao gồm kỳ hạn

100.000 VND/sổ/thẻ/bản

7

In lại sổ/thẻ tiết kiệm ngân sách và chi phí theo yêu cầu của KH

50.000 VND/sổ/thẻ

8

Lập ủy quyền rút tiền gửi tại NH

50.000 VND/lần

9

Xử lý hồ sơ thừa kế chi phí gửi

100.000 VND/lần

.

Gói TKTT

SPDV trong gói

Số dư trung bình tháng về tối thiểu

Phí/tháng (chưa VAT) nếu như không đạt số dư về tối thiểu

Miễn phí

Hạn mức giao dịch thanh toán tối nhiều trên iPay

Phí gia hạn TK

Phí gia hạn iPay

Phí duy trì DV BĐSĐ qua OTT

Phí duy trì DV BĐSĐ qua SMS

Phí ck trong và ngoài HT trên iPay

Smart (Năng động)

TKTT iPay OTT

2,000,000đ

15,000đ

-

Hạn mức cao:• 500 triệu đồng/lần• 3 tỷ đồng/ngày

Basic (Cơ Bản)

TKTT SMS

2,000,000đ

15,000đ

-

-

-

-

Gói Plus(Đa năng)

TKTT iPay SMS

5,000,000đ

40,000đ

-

Hạn nấc ưu tiên:• 5 tỷ đồng/lần• 15 tỷ đồng/ngày

Phụ nằm trong từng giao dịch thanh toán cụ thể, africagrimedia.com rất có thể thỏa thuận với KH áp dụng mức tổn phí riêng so với khoảng quy định niêm yết.Để biết thông tin cụ thể, Quý khách hàng vui lòng contact với bỏ ra nhánh/Phòng thanh toán giao dịch của africagrimedia.com bên trên cả nước.