Mạch Giải Mã 4 Sang 16

Mạch giải thuật hay decoder là một trong mạch tổ hợp tất cả ‘n’ dòng nguồn vào với buổi tối nhiều 2n dòng áp ra output. Một trong các cổng đầu ra này vẫn vận động ở tầm mức cao dựa trên sự kết hợp của các đầu vào hiện tại gồm, Lúc mạch lời giải được bật. Điều đó Tức là mạch giải thuật vạc hiện tại một mã ví dụ. Đầu ra của mạch giải thuật là các số hạng về tối thiểu của cái vươn lên là đầu vào ‘n’, khi nó được kích hoạt.

Bạn đang xem: Mạch giải mã 4 sang 16

 

Mạch lời giải 2 sang 4

Cho mạch giải thuật 2 lịch sự 4 có nhì nguồn vào A1 và A0 với tư cổng đầu ra Y3, Y2, Y1 và Y0. Sơ đồ dùng khối của mạch giải thuật 2 lịch sự 4 được biểu lộ vào hình sau.

 

*

Một trong tứ đầu ra này sẽ là ‘1’ cho mỗi tổng hợp đầu vào Khi nhảy, E là ‘1’. Bảng chân trị của mạch giải mã 2 quý phái 4 nhỏng dưới.

 

*

Từ bảng chân trị, chúng ta cũng có thể viết những hàm Boolean cho mỗi đầu ra output nlỗi sau:

 

Y3 = E.A1.A0

Y2 = E.A1.A0 ′

Y1 = E.A1′.A0

Y0 = E.A1′.A0 ′

 

Mỗi cổng output có một số trong những hạng tích (hàng hóa term). Vì vậy, tất cả tổng số bốn số hạng tích. Chúng tôi rất có thể thực thi tứ số hạng tích này bằng phương pháp sử dụng tư cổng AND bao gồm cha đầu vào từng nguồn vào & nhì inverter. Sơ vật mạch giải mã 2 sang trọng 4 nhỏng trong hình sau.

 

*

Do đó, các đầu ra của mạch giải mã 2 sang trọng 4 là số hạng buổi tối tgọi của nhị đổi thay đầu vào A1 và A0, Lúc kích hoạt, E bởi một. Nếu kích hoạt, E bằng 0, thì toàn bộ các cổng output của mạch giải thuật sẽ bằng ko.

 

Tương trường đoản cú, mạch giải thuật 3 sang 8 tạo thành tám số hạng tối thiểu của bố biến đầu vào A2, A1 & A0 và mạch giải mã 4 quý phái 16 tạo ra mười sáu số hạng tối thiểu của tư phát triển thành đầu vào A3, A2, A1 & A0.

 

Triển knhị mạch giải mã bậc cao hơn

Bây tiếng, họ hãy triển khai nhị mạch giải mã bậc cao sau đây bằng phương pháp thực hiện mạch giải mã bậc tốt hơn.

 

Mạch giải thuật 3 lịch sự 8

Mạch lời giải 4 lịch sự 16

 

Mạch giải mã 3 sang trọng 8


*

Trong phần này, chúng ta hãy thực hiện mạch lời giải 3 thanh lịch 8 bằng cách sử dụng mạch giải thuật 2 thanh lịch 4. Chúng ta biết rằng mạch giải thuật 2 sang trọng 4 có nhị đầu vào, A1 & A0 cùng tư áp ra output, Y3 đến Y0. Trong Lúc, mạch giải mã 3 thanh lịch 8 gồm cha đầu vào A2, A1 & A0 cùng tám áp ra output, Y7 cho Y0.

Xem thêm:

 

Chúng ta có thể tìm số lượng mạch giải mã bậc rẻ hơn quan trọng nhằm xúc tiến mạch giải thuật bậc cao hơn bằng phương pháp thực hiện cách làm sau.

 

Số lượng cỗ lời giải bậc tốt rộng quan trọng = m2/m1

Trong đó

m1 là số áp ra output của bộ giải thuật bậc dưới.

 

m2 là số đầu ra của bộ lời giải bậc cao hơn nữa.

 

Tại trên đây, m1 = 4 cùng mét vuông = 8. Ttốt rứa, hai cực hiếm này trong cách làm trên ta có

m2/m1 = 2

 

Do đó, bọn họ buộc phải 2 mạch lời giải 2 lịch sự 4 nhằm thực hiện một mạch giải thuật 3 thanh lịch 8. Sơ vật dụng khối của mạch lời giải 3 quý phái 8 thực hiện mạch giải mã 2 lịch sự 4 được biểu hiện vào hình sau.

 

*

Các đầu vào song tuy vậy A1 và A0 được áp dụng cho từng mạch mang mã 2 quý phái 4. Phần bổ sung của nguồn vào A2 được liên kết cùng với Enable, E của cục giải mã rẻ rộng từ bỏ 2 quý phái 4 để dấn những đầu ra, Y3 mang đến Y0. Đây là tư số hạng về tối tđọc phải chăng rộng. Đầu vào, A2 được kết nối thẳng cùng với Enable, E của cục giải thuật bên trên 2 sang trọng 4 để dìm những Áp sạc ra, Y7 cho Y4. Đây là tư số hạng về tối tphát âm cao hơn.

 

Mạch lời giải 4 sang trọng 16

Trong phần này, chúng ta hãy thực hiện mạch giải thuật 4 sang trọng 16 bằng cách thực hiện mạch giải thuật 3 sang trọng 8. Chúng ta hiểu được mạch giải mã 3 sang 8 gồm cha đầu vào A2, A1 và A0 với tám đầu ra output, Y7 mang lại Y0. Trong Lúc, mạch giải mã 4 quý phái 16 gồm tứ nguồn vào A3, A2, A1 & A0 và mười sáu cổng output, Y15 đến Y0

 

Chúng ta sẽ biết bí quyết sau nhằm tìm kiếm số mạch giải thuật bậc phải chăng hơn cần thiết nghỉ ngơi trên.

 

Ttốt cố kỉnh, m1 = 8 cùng mét vuông = 16 vào bí quyết ta có

m2/m1 = 2

Do đó, bọn họ bắt buộc 2 mạch giải mã từ bỏ 3 thanh lịch 8 để thực thi 1 mạch lời giải 4 quý phái 16. Sơ vật kăn năn của mạch lời giải 4 lịch sự 16 áp dụng mạch lời giải 3 lịch sự 8 được biểu thị vào hình sau.

 

*

Các đầu vào tuy nhiên song A2, A1 & A0 được áp dụng cho mỗi mạch lời giải từ bỏ 3 sang trọng 8. Phần bổ sung cập nhật của nguồn vào, A3 được liên kết cùng với Enable, E của cục giải mã phải chăng rộng từ bỏ 3 sang trọng 8 nhằm thừa nhận những đầu ra output, Y7 mang đến Y0. Đây là tám số hạng về tối tđọc tốt rộng. Đầu vào, A3 được kết nối trực tiếp cùng với Enable, E của bộ giải thuật 3 sang 8 bên trên nhằm thừa nhận những Áp sạc ra, Y15 mang lại Y8. Đây là tám số hạng buổi tối tđọc cao hơn.