Giấy Chứng Minh Nhân Dân Mới


*

Từ 01/7, tịch thu CMND khi đảo sang CCCD trong số đông trường hợp

Bên cạnh đó, trên khoản 8 Điều 5 Thông tứ 60/2021/TT-BCA cũng có thể có quy định: tịch thu CMND cũ so với trường thích hợp công dân làm giấy tờ thủ tục đổi tự CMND quý phái thẻ CCCD.

Bạn đang xem: Giấy chứng minh nhân dân mới

Hiện hành, lúc làm thủ tục chuyển từ bỏ CMND lịch sự CCCD, chỉ trường vừa lòng CMND bị hỏng, bong tróc, không rõ ràng (ảnh, số CMND cùng chữ) thì mới bị thu hồi.

Cụ thể, trên khoản 1, 2 Điều 15 Thông bốn 07/2016/TT-BCA (sửa thay đổi tại khoản 4 Điều 1 Thông tứ 40/2019/TT-BCA) luật khi công dân làm giấy tờ thủ tục chuyển trường đoản cú CMND 9 số, 12 số lịch sự thẻ CCCD thì cán bộ đón nhận hồ sơ tiến hành như sau:

- Đối với minh chứng nhân dân 9 số:

+ Trường thích hợp CMND 9 số còn rõ ràng (ảnh, số CMND cùng chữ) thì cấp thủ tục hẹn trả CCCD thuộc CMND chưa cắt góc mang đến công dân đến làm thủ tục để áp dụng trong thời gian chờ cấp cho thẻ CCCD.

Khi trả thẻ CCCD, cán bộ đón nhận hồ sơ ý kiến đề xuất công dân nộp giấy hứa trả thẻ CCCD cùng với CMND và tiến hành cắt góc phía bên trên bên đề nghị mặt trước của CMND đó, từng cạnh góc vuông là 2cm, ghi vào hồ nước sơ và trả CMND đã được cắt góc cho người đến thừa nhận thẻ CCCD; trường phù hợp công dân yêu cầu trả thẻ CCCD qua đường gửi phát đến địa chỉ theo yêu mong thì cơ quan cai quản CCCD nơi chào đón hồ sơ thực hiện cắt góc với trả CMND đã giảm góc ngay lập tức sau khi chào đón hồ sơ của công dân.

Xem thêm:

+ Trường hòa hợp CMND 9 số bị hỏng, bong tróc, không rõ rệt (ảnh, số CMND với chữ) thì thu, hủy CMND đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy chứng thực số CMND.

- Đối với chứng tỏ nhân dân 12 số:

+ Trường hợp CMND 12 số còn rõ nét (ảnh, số CMND với chữ) thì cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD thuộc CMND chưa giảm góc cho công dân mang lại làm giấy tờ thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cung cấp thẻ CCCD.

Khi trả thẻ CCCD, cán bộ đón nhận hồ sơ đề xuất công dân nộp giấy hứa hẹn trả thẻ CCCD cùng rất CMND và thực hiện cắt góc phía bên trên bên buộc phải mặt trước của CMND đó, mỗi cạnh góc vuông là 1,5cm, ghi vào hồ nước sơ, trả CMND đã giảm góc mang lại công dân; trường hòa hợp công dân yêu mong trả thẻ CCCD qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu ước thì cơ quan cai quản CCCD nơi chào đón hồ sơ tiến hành cắt góc với trả CMND đã giảm góc ngay sau khi mừng đón hồ sơ của công dân.

+ Trường hòa hợp CMND 12 số bị hỏng, bong tróc, không rõ ràng (ảnh, số CMND với chữ) thì thu, hủy CMND đó, ghi vào làm hồ sơ và cấp cho Giấy xác thực số CMND.