Dđiểm chuẩn đại học xây dựng

africagrimedia.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường cấp tốc nhất, khá đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học xây cất Hà Nội

**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo khá đầy đủ thông tin trường mã ngành của ngôi trường Đại học desgin Hà Nội để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào trường Đại học Xây dựng hà nội thủ đô như sau:

Ngành

Chuyên ngành

Năm 2018

Năm 2019Năm 2020Năm 2021

Kiến trúc

19

19,5

21,75

22,75

Kiến trúc

Kiến trúc Nội thất

18.79

19

22,5

24,0

Kiến trúc

Kiến trúc công nghệ

16,5

20,75

22,25

Kiến trúc

Kiến trúc cảnh quan

21,25

Quy hoạch vùng với đô thị

16.23

16

16

17,50

Quy hoạch vùng và city (Chuyên ngành quy hướng - loài kiến trúc)

16

16

20,0

Kỹ thuật kiến tạo

Xây dựng gia dụng và Công nghiệp

17.5

19,5

21,75

23,50

Hệ thống kỹ thuật trong công trình

17

18

19,75

22,25

Tin học tập xây dựng

15.7

17

19

23,0

Kỹ thuật xây dựng

15

16

18,50

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông

Xây dựng ước đường

16

16

16

17,25

Kỹ thuật cung cấp thoát nước

Cấp thoát nước - môi trường xung quanh nước

15

15

16

16,0

Kỹ thuật môi trường

15

16

16,0

Kỹ thuật vật liệu

16

16,0

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

15

15

Kỹ thuật desgin công trìnhthủy

Xây dựng Cảng - Đường thuỷ

15

-

Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện

15

-

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình biển

15

-

Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng

15

15

16

16,0

Công nghệ thông tin

19

21,25

24,25

25,35

Khoa học vật dụng tính

18,5

23

25,0

Kỹ thuật cơ khí

Máy xây dựng

15

15

16

16,0

Cơ giới hoá xây dựng

15

15

16

16,0

Kỹ thuật điện

15

16

21,75

Kỹ thuật ô tô

23,25

Kỹ thuật cơ khí

16

16

22,25

Kỹ thuật Trắc địa - phiên bản đồ

Kỹ thuật Trắc địa tạo ra - Địa chính

15

-

Kinh tế xây dựng

18

19

21,75

24,0

Quản lý thành lập

Kinh tế và làm chủ đô thị

16.05

17

20

23,25

Kinh tế và làm chủ bất đụng sản

15.45

16,5

19,5

23,50

Logistics và cai quản chuỗi cung ứng

24,75

Kỹ thuật tạo ra (Chương trình huấn luyện và giảng dạy liên kết với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ)

19,0

Khoa học sản phẩm công nghệ tính(Chương trình huấn luyện liên kết với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ)

23,10

Quản lý xây dựng/ siêng ngành quản lý hạ tầng, khu đất đai đô thị

16

Tìm hiểu các trường ĐH khu vực thủ đô hà nội để sớm có quyết định trọn ngôi trường nào mang đến giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*