Chủ tịch ubnd tp hà nội

Thủ tướng tá phê chuẩn chỉnh kết quả thai chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân đô thị Hà Nội Thủ Đô nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Chu Ngọc Anh cùng Phó Chủ tịch UBND thành thị TP. hà Nội với ông Lê Hồng Sơn.

Bạn đang xem: Chủ tịch ubnd tp hà nội


*
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thủ tướng mạo nhà nước vừa gồm các đưa ra quyết định phê chuẩn chỉnh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành thị Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định 1061/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo Chính phủ phê chuẩn tác dụng bầu phục vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đô thị thủ đô hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đô thị Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1060/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo Chính phủ phê chuẩn tác dụng bầu dùng cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đô thị thủ đô nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1068/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn tác dụng thai công tác Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành thị Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hà Nội Thủ Đô nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1058/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo nhà nước phê chuẩn công dụng thai phục vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành Hà Nội Thủ Đô nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành Hà Thành nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem thêm:

<Ông Nguyễn Đức Trung tái trúng cử chức Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc Nghệ An>

Tại Quyết định 1059/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo Chính phủ phê chuẩn chỉnh tác dụng bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đô thị thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hà Minch Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành thủ đô hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1062/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo nhà nước phê chuẩn chỉnh hiệu quả thai chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành TP. hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1069/QĐ-TTg, Thủ tướng tá nhà nước phê chuẩn công dụng thai dịch vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn thủ đô nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước kia, trên kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân đô thị thủ đô đang thai ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí tlỗi Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XV duy trì chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với 92/94 đại biểu có mặt đống ý bởi phiếu kín đáo (chiếm phần 97,87%).

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đang bầu các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân đô thị nhiệm kỳ 2016-2021 thường xuyên được bầu giữ lại chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đô thị nhiệm kỳ 2016-2021: Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên; Hà Minh Hải, Thành ủy viên; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, thường xuyên được thai giữ lại công tác Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đô thị nhiệm kỳ 2021-2026./.