CÁCH SỬ DỤNG LIKE VÀ AS

Trong giờ Anh, like và As đều hoàn toàn có thể làm liên từ bỏ hoặc giới từ và có nghĩa gần giống nhau. Tuy vậy cách dùng vẫn có sự khác biệt. africagrimedia.com sẽ giúp bạn phân biệt giải pháp dùng like và As trong giờ đồng hồ Anh ngay sau đây nhé!


*
*
Phân biệt lượt thích và As trong giờ đồng hồ Anh

Với phương châm là liên từ, thì as sẽ được ưu tiên cần sử dụng cũng thông dụng hơn so với like.

Bạn đang xem: Cách sử dụng like và as

Cách thực hiện này của lượt thích sẽ bị hạn chế cũng giống như không thường được dùng trong kết cấu ngữ pháp giờ Anh, đôi khi cả văn viết. Tuy nhiên trong văn nói, họ vẫn rất có thể dùng like để biểu lộ sự thân mật như vẫn nói sinh sống trên.

4. Bài tập ứng dụng lượt thích và As trong giờ Anh

Bài tập 1

Complete the sentences with ‘as’ or ‘like’

__________ you know, the factory will shut down in May.I’m looking for a job __________ a diving instructor.I was so tired. I slept __________ a baby.Study as hard __________ you can và I’m sure you’ll pass your exams.He wants khổng lồ be a nurse __________ he loves helping people.This tuy vậy sounds __________ David Bowie.I made a mistake but I just continued __________ if nothing had happened.The music was playing __________ they walked into the church.

Xem thêm:

Bài tập 2

In some of these sentences, you need like (not as). Correct the sentences where necessary.

Do you think Caroline looks as her mother?……………Tim gets on my nerves. I can’t stand people as him…………….Why didn’t you vì chưng it as I told you to vì chưng it?……………Brian is a student, as most of his friends…………….You never listen. Talking khổng lồ you is as talking to the wall…………….As I said yesterday, I’m thinking of changing my job…………….Tom’s idea seems a good one. Let’s bởi as he suggests…………….I’ll phone you tomorrow as usual, OK?……………Suddenly there was a terrible noise. It was as a bomb exploding…………….She’s a very good swimmer. She swims as a fish…………….

Bài tập 3

Complete the sentences using lượt thích or as + the following

a beginnerblocks of icea palacea birthday presenta childa churchwintera tourist guide
My feet are really cold. They’re ………………………….I’ve been playing tennis for years, but I still play …………Marion once had a part-time job …………………………..I wonder what that building with the tower is. It looks …….My brother gave me this watch …………….. A long time ago.It’s very cold for the middle of summer. It’s ………………He’s 22 years old, but he sometimes behaves ………………..

Đáp án

Bài tập 1AsAsLikeAsAsLikeAsAsBài tập 2like her motherpeople lượt thích himOKlike most of his friendslike talking to the wallOKOKOKlike a bomb explodinglike a fishBài tập 3like blocks of icelike a beginneras a tourist guidelike a churchas a birthday presentlike winterlike a child

Cách phân biệt lượt thích và As trong giờ Anh rất dễ đúng không nhỉ nào. Mong muốn rằng cùng với những share trên trên đây của africagrimedia.com sẽ giúp bạn ko nhầm lẫn khi dùng Like cùng As. Chúc các bạn học tốt!