Biển báo giới hạn tốc độ

Một trong những lỗi vi phạm giao thông phổ biến bây giờ là lỗi chạy quá tốc độ hoặc dưới tốc độ tối thiểu đến phép. Trong bài viết dưới đây, africagrimedia.com sẽ thông tin tới các bạn đọc các loại biển lớn báo vận tốc và mức phạt vi phạm luật lỗi vận tốc mới nhất.

Bạn đang xem: Biển báo giới hạn tốc độ


Các loại biển lớn báo giới hạn vận tốc hiện nay

Hiện nay, theo Quy chuẩnQCVN 41:2019/BGTVT được ban hành kèm theo Thông bốn 54/2019/TT-BGTVT, có rất nhiều loại biển báo tốc độ. Vậy thể:

1 - hải dương báo số lượng giới hạn tốc độ được cho phép

* biển báo tốc độ tối đa mang đến phép

Biển báo tốc độ tối đa cho phép được ký kết hiệu là P.127. Biển này còn có hiệu lực cấm những loại xe cơ giới chạy với vận tốc tối nhiều vượt quá trị số ghi trên biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định.


*

Biển số P.127

Loại biển lớn báo này hay được đặt tại các đoạn đường trải qua khu đông dân cư, những phần đường đông xe cộ qua lại, công trình, đề nghị hạn chế tốc độ của các phương luôn thể đi lại.

Xem thêm:

Ví dụ trên biển báo ghi là 40 thì lái xe chỉ được lưu lại thông với tốc độ tối đa là 40km/h, ví như chạy với tốc độ lớn hơn sẽ bị xử phạt vi phạm giao thông.

Nhóm biển lớn số P.127 còn gồm những loại hải dương báo tốc độsau:

- hải dương số P.127a "Tốc độ buổi tối đa cho phép về ban đêm" quy định vận tốc tối đa về ban đêm cho những phương tiện.


*

Biển số P.127a

- đại dương số P.127b "Biển ghép tốc độ tối đa được cho phép trên từng làn đường" quy định tốc độ tối đa có thể chấp nhận được trên từng làn đường. Xe chạy xe trên làn nào buộc phải tuân thủ vận tốc tối đa được cho phép trên làn đường đó.