Bảng Giá Xe Ô Tô Mazda

Bảng giá xe cộ Mazdomain authority bắt đầu trên cửa hàng đại lý của các loại xe 4 nơi Mazdomain authority 2, 5 nơi Mazda 3 với Mazdomain authority 6, 5 vị trí gầm cao CX-5, 7 vị trí CX-8, chào bán sở hữu BT-50.

Bảng giá bán xe Mazda mon 9/2021 (niêm yết & lăn bánh)


*Kéo bảng quý phái phải để coi không thiếu thốn thông tin

Các loại xe MazdaNiêm yếtLăn uống bánh
Mazda 2 1.5L AT (sedan)479 triệu530 – 558 triệu
Mazda 2 1.5L Deluxe pháo (sedan)509 triệu563 – 592 triệu
Mazda 2 1.5L Luxury (sedan)559 triệu618 – 648 triệu
Mazdomain authority 2 1.5L Premium (sedan)599 triệu662 – 693 triệu
Mazdomain authority 2 Sport 1.5L Deluxe519 triệu574 – 603 triệu
Mazdomain authority 2 Sport 1.5L Luxury574 triệu643 – 673 triệu
Mazdomain authority 2 Sport 1.5L Premium619 triệu684 – 715 triệu
Mazda 3 1.5L Deluxe pháo (sedan)669 triệu705 – 781 triệu
Mazda 3 1.5L Luxury (sedan)729 triệu816 – 849 triệu
Mazdomain authority 3 1.5L Premium (sedan)799 triệu894 – 929 triệu
Mazda 3 2.0L Luxury (sedan)799 triệu894 – 929 triệu
Mazdomain authority 3 2.0L Premium (sedan)849 triệu950 – 985 triệu
Mazdomain authority 3 1.5L Deluxe pháo (Sport)699 triệu782 – 815 triệu
Mazda 3 1.5L Luxury (Sport)744 triệu832 – 866 triệu
Mazda 3 1.5L Premium (Sport)799 triệu894 – 929 triệu
Mazdomain authority 3 2.0L Luxury (Sport)799 triệu894 – 929 triệu
Mazda 3 2.0L Premium (Sport)849 triệu950 – 985 triệu
Mazdomain authority 6 2.0 Luxury889 triệu981 triệu – 1,018 tỷ
Mazda 6 2.0 Premium949 triệu1,047 – 1,085 tỷ
Mazdomain authority 6 2.5 Signature Premium1,049 tỷ1,157 – 1,197 tỷ
Mazda CX-3 Deluxe629 triệu704 – 736 triệu
Mazdomain authority CX-3 Luxury669 triệu749 – 781 triệu
Mazda CX-3 Premium709 triệu793 – 827 triệu
Mazdomain authority CX-30 Luxury839 triệu938 – 974 triệu
Mazda CX-30 Premium899 triệu1,005 – 1,042 tỷ
Mazda CX-5 2.0 Deluxe839 triệu938 – 974 triệu
Mazda CX-5 2.0 Luxury879 triệu983 triệu – 1,0đôi mươi tỷ
Mazda CX-5 2.5 Luxury889 triệu994 triệu – 1,031 tỷ
Mazda CX-5 2.0 Premium919 triệu1,028 – 1,065 tỷ
Mazda CX-5 2.5 Signature Premium999 triệu1,102 – 1,141 tỷ
Mazdomain authority CX-5 2.5 Signature Premium AWD1,059 tỷ1,184 – 1,224 tỷ
Mazdomain authority CX-8 Deluxe999 triệu1,117 – 1,156 tỷ
Mazdomain authority CX-8 Luxury1,059 tỷ1,184 – 1,224 tỷ
Mazda CX-8 Premium1,169 tỷ1,307 – 1,349 tỷ
Mazdomain authority CX-8 Premium AWD1,259 tỷ1,407 – 1,451 tỷ
Mazda BT-50 2.2 Standard MT569 triệu607 – 614 triệu
Mazdomain authority BT-50 2.2 Deluxe pháo AT604 triệu654 – 661 triệu
Mazda BT-50 2.2 Luxury AT634 triệu686 – 694 triệu
Mazdomain authority BT-50 3.2 Premium AT749 triệu797 – 806 triệu

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*